Το Pet shop "Άλθεξις" θα το βρείτε,
ξεκινώντας από την προκυμαία των πλοίων,
αριστερά, στο τελευταίο στενό μετά το Δημαρχείο,
απέναντι από τον ΟΤΕ στα 70 μέτρα.
   

Πρόκειται για ένα κατάστημα
που περιλαμβάνει τα πάντα
γύρω από τα ζώα.

Αξεσουάρ, εξοπλισμούς, τις καλύτερες
ζωοτροφές, τα πιο εξειδικευμένα
φάρμακα και κτηνίατρο.

   

Pet shop "Althexis" you will find
it after the City Hall, to the last block,
next to the OTE, in 70 meters.

It concludes everything on the nutrition,
accessories and personal
hygiene of your little friends.

Also the shop has got and a vet.

   

   
Pet shop "Althexis"
Hydra town
Tel.: 22980 - 53838
E-mail : d-mavraganis@ath.forthnet.gr